ROSE wspiera swoich klientów w kompleksowym zarządzaniu działalnością gospodarczą i własnością prywatną, a także w organizacji rodziny.

Family office

 • Strategia rodziny
 • Family governance
 • Health management
 • Wealth management
 • Rozwiązanie sukcesji

Management

 • Controlling zewnętrzny
 • Udział w organach
 • Implementacja zmian
 • Watchdog
 • Zarządzanie tymczasowe

Wealth & Transactions

 • Wycena biznesu
 • Organizacja sprzedaży
 • Organizacja zakupu
 • Znalezienie partnerów
 • Zamknięcie i rozliczenie

Tax & Accounting

 • Strategia biznesowa
 • Przygotowanie zmianRestrukturyzacja
 • Przygotowanie przekazania
 • Wprowadzenie nowego właściciela

Legal

 • Strukturyzacja aktywów
 • Dokumentacja transakcji
 • Dokumentacja kontraktowa
 • Ład korporacyjny
 • Aktywne rozwiązywanie sporów

Firmy rodzinne rosną z czasem i stają się coraz silniejsze. Nie jest wyjątkiem, że właściciele stopniowo tworzą lub kupują inne firmy i dobytek i tworzą mniejsze lub większe „imperium biznesowe”.

 

Bogate przedsiębiorstwa często są własnością stosunkowo „ubogich” rodzin, których poziom życia jest ryzykowny i zależy od działalności gospodarczej.

Rodzinny biznes

Celem jest zapewnienie funkcjonowania firm rodzinnych bez konieczności obecności właściciela i rodziny, co stwarza przestrzeń dla tworzenia strategii dalszego rozwoju, jak również na poszukiwanie i wspieranie nowych projektów. Pozostaje więcej czasu na rodzinę, hobby czy filantropię.

W strefie biznesu zaczynamy z klientami najczęściej współpracować w momencie, gdy zdają sobie sprawę, że:

Założyciel nie chce już zajmować się codziennymi zadaniami i administracją i chce swą uwagę skupić na strategii i nowych projektach.
Firma jest zbyt zależna od osoby założyciela, który nie może w którejkolwiek chwili wyjechać bez dokładnego przygotowania. Firma nie może bez niego działać, co komplikuje przekazanie lub ewentualną sprzedaż.
Potencjalna nagła nieobecność założyciela spowodowałaby szereg problemów operacyjnych. Mogą poważnie zagrozić nie tylko funkcjonowaniu biznesu, ale także rodziny.
Dzieci nie mają wymaganego zainteresowania lub zdolności do przejęcia w następujących latach kierownictwa rodzinnego biznesu. W tym czasie nie istnieje też plan jak to zmienić.
Poszczególne firmy rodzinne są powiązane wzajemnie obowiązkami lub gwarancjami z przeszłości, co może prowadzić do ryzyka niekontrolowanego rozprzestrzeniania się problemów w całym biznesie rodzinnym.
Biznes rodzinny jest już rozległy i nadszedł czas by podjąć jakościowy krok w jego zarządzaniu, strukturyzacji i dalszym rozwoju. Założyciel uważa, że potrzebna mu do takiego kroku inspiracja z zewnątrz.
Firmy rodzinne nie są przygotowane do przejęcia w bliskiej przyszłości przez członków rodziny lub profesjonalny management. Nie są one też przygotowane do sprzedaży w atrakcyjnej cenie.
W biznesie nie została rozwiązana substytucyjność właściciela lub kluczowych osób. To może prowadzić do problemów operacyjnych, a w skrajnym przypadku do paraliżu biznesu lub znaczącym stratom.
Właściciel nie ma zaufania do profesjonalnego managementu. Nie znajdując sposobu na zdominowanie zarządzania, skazuje się on sam lub inni członkowie rodziny na niekończący się osobisty udział w zarządzaniu.
Założyciel jest zbytnio zależny od informacji przedstawionych przez kierownictwo. Pragnie po informacjach całkowicie obiektywnych, bez wpływu subiektywnego spojrzenia menedżerów.
Założyciel sam podejmuje większość kluczowych decyzji w firmie. Brakuje mu niezależnego partnera sparingowego do omówienia strategicznych i operacyjnych kwestii związanych z prowadzeniem biznesu.

Rodzina biznesowa

Celem jest skuteczne zarządzanie majątkiem rodziny oraz przejrzyste ustalenie zasad w rodzinie, sprzyjając tym samym dobrym relacjom rodzinnym i płynnemu następowaniu ważnych ról w rodzinie. Podstawą jest konsekwentna izolacja majątku rodzinnego od ryzyka związanego z biznesem.

W strefie rodziny zaczynamy z klientami najczęściej współpracować w momencie, gdy zdają sobie sprawę, że:

Większość majątku rodzinnego koncentruje się w firmach, podczas gdy własność prywatna rodziny jest minimalna. W takiej sytuacji rodzina nie jest zabezpieczona, jeżeli w firmie wystąpią nieoczekiwane problemy.
Nie jest jasne, jak rodzina by działała, gdyby założyciel biznesu posiadający jako jedyny pełne informacje i prawa do działania nie był do dyspozycji.
Jeżeli założyciel firmy rodzinnej nie byłby w stanie reprezentować interesów rodziny w biznesie, rodzina byłaby bezradna, a nawet jej prawa własności mogłyby zostać znacznie naruszone.
Jeśli założyciel nie może reprezentować interesów rodziny w biznesie, rodzina będzie kompletnie zdezorientowana, prawdopodobnie bezradna i bez skutecznych narzędzi do ochrony swoich interesów.
Rodzina żyje wygodnym życiem dzięki wsparciu wielu osób, które jednak może się gwałtownie zmienić, jeśli założyciel jest niedostępny lub nie może wywierać wpływu z powodu choroby lub nieobecności.
Majątek i poziom życia rodziny są ściśle powiązane z biznesem a nie są chronione przed zagrożeniami, które zagrażają przedsiębiorstwu i mogą dramatycznie zagrozić rodzinie i jej własności.
Rodzina zarządza znacznym majątkiem zyskanym wielkim wysiłkiem. Należy go odpowiednio chronić nie tylko przed światem zewnętrznym, ale też przed błędami popełnionymi członkami rodziny lub ich partnerami.
Nie ma przeglądu majątku rodziny, jej działalności i niezbędnych kroków, jakie należy podjąć w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, aby chronić je i utrzymać je w rodzinie.
Odpowiedzialność rodzinna spoczywa na założycielu firmy. Zapewnia on prowadzenie rodziny, wsparcie członków i rozwiązywanie niestandardowych sytuacji. Stwarza to wymagania, którymi chciałby się przynajmniej częściowo podzielić.
Rodzina skorzystałaby z jasnych zasad dotyczących funkcjonowania, obowiązków i uprawnień poszczególnych członków rodziny. To przyniosłoby rodzinie spokój i obniżyłoby odpowiedzialność założyciela.
Jasne określenie, co stanie się po śmierci założyciela – jak podzieli się majątek i kto przejmie jego role – może przynieść korzyści relacjom rodzinnym.

„Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec społeczeństwa i cieszymy się, że możemy pomóc”

„Linka bezpečí”

Największa i najstarsza linia kryzysowa dla dzieci w Republice Czeskiej. Każdego dnia pod numerem 116 111 dzwoni do niej ponad 700 dzieci, aby zwierzyć się kłopotami lub problemami. Zespół profesjonalnych konsultantów zapewnia tym dzieciom pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, w nagłych wypadkach też interwencję kryzysową.

Linia jest prowadzona przez stowarzyszenie Linka Bezpečí, które oprócz linii kryzysowych koncentruje się również na działaniach edukacyjnych i wydawniczych. To, podobnie jak większość organizacji non-profit jest w znacznej mierze uzależnione od pomocy finansowej ze strony sponsorów i darczyńców. ROSE zapewnia Lince Bezpečí bezpłatne doradztwo finansowe i ekonomiczne, a także zajmuje się tworzeniem koncepcji i strategii.

Sculpture Line

Największy festiwal rzeźby w Republice Czeskiej, który obecnie rozszerza się do sąsiednich krajów. Festiwal corocznie umieszcza w przestrzeni publicznej miast rzeźby artystyczne o wyjątkowych proporcjach autorów czeskich i zagranicznych. Jednocześnie pomaga czeskim autorom wyjechać za granicę. Kluczowym zadaniem jest wzbogacenie publicznej przestrzeni naszych miast, a tym samym wspieranie kultury naszego narodu.

ROSE koordynuje współpracę z osobami prywatnymi wspierającymi festiwal

ROSE Group a.s.

Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1, Česká republika

Tel.: (420) 222 233 323, E-mail: info@rose-group.eu

IČ: 07094345, DIČ: CZ07094345